ارائه خدمت به مشتریان از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند توسط بانک سپه

بانک سپه خدمات دولت هوشمند به مشتریان خود ارائه خدمت می کند.

بانک سپه در راستای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ارائه خدمات اختصاصی پرکاربرد دستگاه های اجرایی از طریق پنجره واحد خدمات دستگاه و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مشتریان خود ارائه خدمت می کند.

پلتفرم پنجره واحد بانک سپه به آدرس my.banksepah.ir از خردادماه سال جاری با خدمات دریافت اطلاعات حساب، اطلاعات تسهیلات و اطلاعات ضمانتنامه های مشتریان، فعال و عملیاتی شده است. شایان ذکر است دسترسی به پنجره واحد بانک سپه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز به آدرس my.gov.ir میسر می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.