شرط دریافت هدیه ازدواج تأمین اجتماعی

معاون نظارت و تعهدات کوتاه‌مدت اداره‌کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای بهره‌مندی از هدیه ازدواج، بیمه‌شده باید ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشد.

طبق اعلام اداره‌کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، با توسعه خدمات الکترونیکی و ارائه برخی از مهم‌ترین و پرتقاضاترین خدمات تأمین‌اجتماعی به‌صورت غیرحضوری، امکان ثبت درخواست برای دریافت کمک‌های این سازمان بیمه‌گر فراهم شده است. افراد تحت‌پوشش این سازمان می‌توانند با مراجعه به سامانه غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir درخواست‌هایشان را ثبت نمایند و خدمات و تسهیلات را بدون رفت و آمدهای غیرضروری به شعب دریافت کنند. برخی از این تسهیلات شامل کمک‌هزینه اروتز و پروتز، کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه کفن‌ و‌ دفن و… است.

محمد بایندریان، معاون نظارت و تعهدات کوتاه‌مدت اداره‌کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از شروطی برای دریافت این حمایت‌های کوتاه‌مدت سازمان برای بیمه‌شدگان می‌گوید به‌طوری که برای بهره‌مندی از هدیه ازدواج، بیمه‌شده باید ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته باشد.

هدیه ازدواج معادل یک ماه حقوق است

بایندریان از نحوه دریافت کمک هزینه ازدواج گفت: کمک هزینه ازدواج یا هدیه ازدواج سازمان به بیمه‌شدگان در راستای تشویق شاغلانض صورت می‌گیرد که هدفش ترغیب بیمه شدگان به ازدواج و فرزندآوری است. بیمه‌شدگان تأمین‌ اجتماعی در صورت داشتن دو سال سابقه بیمه‌پردازی در هنگام ازدواج اول، هدیه ازدواج معادل یک ماه حقوق مبنای کسر حق بیمه دریافت می‌کنند و اگر زن و شوهر هر دو بیمه‌شده سازمان تأمین‌ اجتماعی باشند، این هدیه بلاعوض به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

وی افزود: بیمه‌شدگان برای دریافت کمک هزینه ازدواج لازم است شرایط مقرر در ماده 85 قانون تأمین اجتماعی را داشته باشند. یکی از شرایط مهم برای دریافت این کمک هزینه، وجود سابقه لازم است به نحوی که بیمه‌شده ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد. همچنین در تاریخ ازدواج، رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد و ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.

معاون نظارت و تعهدات کوتاه مدت اداره کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با بیان آن‌که بیمه‌شدگان برای دریافت این تسهیلات نیازی به مراجعه حضوری ندارند، گفت: متقاضی می‌تواند با ورود به سامانه به آدرس es.tamin.irو مراجعه به منوی بیمه‌شدگان، حمایت‌های کوتاه مدت، درخواست کمک هزینه ازدواج، صرفاً با ورود اطلاعات تاریخ عقد و کد ملّی همسر، درخواست خود را برای دریافت این کمک هزینه ثبت کند. به گفته این مسئول، در سال گذشته 101 هزار و 299 سند ثبت شده است که بر اساس آن مبلغ 508 میلیارد تومان به بیمه‌شدگان واجد شرایط از سوی سازمان تأمین اجتماعی هدیه ازدواج پرداخت شده است. میزان کمک‌هزینه ازدواج برابر است با مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف 2 سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم بر 24 و در صورتی که مبلغ محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می‌یابد.

پرداخت 369 میلیارد تومان برای وسایل کمک‌پزشکی و توانبخشی

بنابراعلام مسئولان سازمان تأمین اجتماعی 152 قلم وسایل کمک‌پزشکی، تحت پوشش این سازمان قرار دارد و علاوه بر آن، هزینه آندوپروتزها نیز که در داخل بدن افراد نصب می‌شوند نیز مطابق تعرفه‌ها و قوانین، توسط تأمین‌ اجتماعی پرداخت می‌شود به طوری که معاون نظارت و تعهدات کوتاه‌مدت اداره‌کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت 369 میلیارد تومان در سال 1401 به افراد تحت‌پوشش این سازمان بابت هزینه‌های «اروتز و پروتز» خبر داد. بایندریان با اشاره به ارائه وسایل کمک‌پزشکی به تحت پوششی‌های سازمان عنوان کرد: بر اساس ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، تأمین و ارائه وسایل کمک‌پزشکی «اروتز وپروتز» که برای اعاده سلامت، جبران نقص عضو جسمانی یا تقویت یکی از حواس کاربرد دارند یکی از خدمات و حمایت‌های موضوع قانون تأمین اجتماعی است. پروتز، به آن دسته از وسایل کمک‌پزشکی گفته می‌شود که کاربرد آن‌ها برای تقویت یکی از حواس پنج‌گانه یعنی بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی است و اروتز آن دسته از وسایل کمک‌پزشکی را شامل می‌شود که برای اعاده سلامت و یا جبران نقص‌ عضو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

او با بیان آن‌که سال گذشته 776 هزارو 168 سند برای بهره‌مندی از خدمات «اروتز وپروتز» صادر شده است، گفت: مشمولان این خدمت تمامی بیمه‌شدگان اجباری، توافقی، اختیاری، رانندگان، کارگران ساختمانی و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و همچنین بازنشستگان، از‌کارافتادگان کلی و بازماندگان و افراد تحت تکفل آن‌ها هستند که در حال حاضر امکان ارائه درخواست و مدارک و دریافت این کمک‌هزینه از طریق مراجعه به سامانه غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir فراهم است و نیازی به هیچ‌گونه مراجعه حضوری به شعب سازمان نیست و تمامی فرآیند مربوط به اخذ درخواست، معرفی بیمه‌شده به مرجع پزشکی، دریافت پاسخ مرجع پزشکی، اخذ شماره حساب بانکی و پرداخت هزینه مذکور به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود و بیمه‌شده در مواردی که پرداخت هزینه وسایل کمک‌پزشکی مستلزم تأیید مرجع پزشکی است فقط یک‌بار باید به مرکز درمانی مربوطه مراجعه کند. بایندریان با اشاره به بازنگری و ارتقای تعرفه وسایل کمک‌پزشکی در سال‌‌جاری بیان کرد: این امر در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و دستور‌العمل مربوطه به‌زودی به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ خواهد شد.

پرداخت هزینه کفن و دفن به بیش از 61 هزار نفر

پرداخت کمک‌هزینه کفن و دفن به خانواده بیمه‌شدگان متوفی از جمله خدمات کوتاه‌مدتی است که برای جبران قسمتی از هزینه‌های مراسم ترحیم به بازماندگان افراد مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

به گفته مسئولان سازمان تأمین اجتماعی کمک‌هزینه کفن و دفن، رقم مقطوعی است که به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به مراسم ترحیم به فرد بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر در صورت فوت همسر وی یا به خانواده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت‌پوشش سازمان تأمین‌ اجتماعی در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر اصلی پرداخت می‌شود. بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، توافقی، رانندگان، کارگران ساختمانی، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و قالیبافان مشمولین دریافت این خدمت هستند.

او با بیان آن‌که در سال گذشته برای 61 هزارو 887 نفر، مبلغ 230 میلیارد تومان از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است، گفت: تا سال 86 رقم این کمک‌هزینه در شهرهای مختلف براساس جمعیت هر شهر، مبالغ متفاوتی بود اما از سال 86 به بعد، مبلغ پرداختی به یک‌ماه حداقل حقوق زمان فوت بر مبنای مصوبه شورای عالی کار اصلاح شده و در تمامی شهرها به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود.

بایندریان با اشاره به این‌که برای دریافت این کمک‌هزینه نیاز به مراجعه حضوری به سازمان تأمین اجتماعی و شعب نیست، بیان کرد: به‌منظور تسهیل در پرداخت این هزینه، افراد از طریق مراجعه به درگاه غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.irبا ورود کد ملّی متوفی در سامانه مذکور از حمایت مورد اشاره بهره‌مند شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.