تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می‌شود

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجساله هفتم توسعه گفت: این کمیسیون مصوب کرد که تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می شود.

جعفر قادری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با استفاده از فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که تمامی اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی شأن تجمیع شود.

وی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون، باید به مرور و طی 5 سال آینده شناسنامه‌ها حذف شده و کارت ملی جایگزین شناسنامه‌ها شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: طبق بند دیگری از مصوبه کمیسیون، مرجع نگهداری آدرس افراد و کد پستی شخص حقیقی ثبت احوال است، بنابراین اگر فردی خواست به آدرس افراد مطلبی را منعکس کند، باید این آدرس را از ثبت احوال اخذ کند و ثبت احوال ملاک عمل است.

قادری تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که هر فردی که به سن قانونی رسید باید شماره موبایلی را معرفی کرده تا تمام اطلاعات مربوط به ابلاغ قضایی و تمامی مسائل از این دست به این شماره پیامک شود. تمام موارد مصوب شده در موضوع فناوری اطلاعات در قالب یک پیشنهاد مطرح شد که نهایتاً این پیشنهاد با موافقت کمیسیون تلفیق مواجه شد.

محسن زنگنه نیز در تشریح جلسه عصر دیروز (یکشنبه یکم مردادماه)، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون یکی از مواد مراعا مانده برنامه هفتم توسعه که درباره ایجاد کارت هوشمند ملی بود را مورد بررسی قرار داد. پیرو این ماده واحده که به تصویب کمیسیون رسید، دولت و سازمان صمت مکلف شدند تا با کمک وزارت ارتباطات موضوع کارت هوشمند ملی را نهایی کنند، همچنین کمیسیون همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا خدمات خود را به این کارت متصل کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: عملاً در این فرایند یک کارت، حاوی اطلاعات همه مردم خواهد شد تا همه خدمات آنها بر روی این کارت سوار شود. همچنین این کارت به یک شماره تلفن همراه متصل شده و کلیه استعلامات و کلیه ارتباطات دولت و دستگاه ها با فرد از طریق این شماره انجام می شود.

زنگنه بیان کرد: همچنین یک آدرس هم به این شماره تلفن متصل شده و عملاً این کارت ملی هوشمند دربرگیرنده همه اطلاعات و نیازهای فرد خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.