هوش مصنوعی باعث رشد اشتغال خواهد شد

سازمان جهانی کار اعلام کرد: برخلاف تصور عامه مردم که یک هوش مصنوعی کار ۱۰۰ نفر را انجام می‌دهد، قرار نیست فرصت‌‌های شغلی موجود در اقتصاد جهان از بین بروند.

به گزارش پایگاه ILO، تاثیر هوش مصنوعی مولد بر کمیت و کیفیت شغل توسط سازمان جهانی کار در ماه‌های گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس مطالعه جدید سازمان جهانی کار نشان داده شده است که هوش مصنوعی مولد یا (AI( Artificial intelligence به احتمال زیاد با خودکار کردن برخی وظایف به جای تصدی کامل یک نقش، مشاغل را افزایش می‌دهد و برخلاف تصور عامه مردم که یک هوش مصنوعی کار ۱۰۰نفر را انجام می‌دهد، قرار نیست فرصت‌‌های شغلی موجود در اقتصاد جهان از بین بروند.

یک تحلیل جهانی از اثرات بالقوه بر کمیت و کیفیت شغل، نشان می‌دهد که بیشتر مشاغل و صنایع تنها تا حدی در معرض اتوماسیون قرار دارند و به احتمال زیاد به جای جایگزینی با آخرین موج هوش مصنوعی مولد، تکمیل نیز خواهد شد. برای مثال chatGPT یک سامانه همه‌گیر در حوزه هوش مصنوعی است که به‌جای تخریب مشاغل، بسیاری از کارکردهای جدید را به بازار کار اضافه و فرصت‌‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده است.

بنابراین، بیشترین تاثیر این فناوری احتمالا تخریب شغل نیست، بلکه تغییرات بالقوه در کیفیت مشاغل، به ویژه شدت کار و استقلال است.

این مطالعه که از نظر وسعت؛ جهانی است، نشان می‌دهد که ۵/ ۵ درصد از کل اشتغال در کشورهای با درآمد بالا به‌طور بالقوه در معرض اثرات خودکارسازی فناوری و اتوماسیون قرار دارد، در حالی که در کشورهای کم درآمد، خطر اتوماسیون تنها به حدود ۴/ ۰درصد از اشتغال کشورها آسیب خواهد زد که آسیبی بسیار ناچیز در برابر اثرات و برکات آن بر بازار کار است.

از سوی دیگر، پتانسیل افزایش شغل در بین کشورها تقریبا برابر است که نشان می‌دهد با اتخاذ سیاست‌های درست، این موج جدید تحول فناوری می‌تواند مزایای مهمی را برای کشورهای در حال توسعه ارائه دهد.

مطالعه سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که اثرات بالقوه هوش مصنوعی مولد احتمالا برای مردان و زنان به‌‌طور قابل‌‌توجهی متفاوت است و بیش از دو برابر سهم اشتغال زنان به‌طور بالقوه تحت تاثیر اتوماسیون قرار می‌گیرد.

این به دلیل حضور بیش از حد زنان در مشاغل اداری، به ویژه در کشورهای با درآمد بالا و متوسط است. از آنجا که مشاغل دفتری به‌طور سنتی منبع مهم اشتغال زنان با توسعه اقتصادی کشورها بوده است، یکی از نتایج هوش مصنوعی مولد می‌تواند این باشد که برخی مشاغل اداری ممکن است هرگز در کشورهای کم‌‌درآمد ظاهر نشوند.

این مقاله نتیجه‌‌گیری می‌‌کند که اثرات اجتماعی و اقتصادی هوش مصنوعی تولیدی تا حد زیادی به نحوه مدیریت انتشار آن بستگی دارد و در مورد نیاز به طراحی سیاست‌هایی که از یک انتقال منظم، عادلانه و مشورتی حمایت می‌‌کند، بحث می‌‌کند. صدای کارگران، آموزش مهارت‌‌ها و حمایت اجتماعی کافی کلید مدیریت این انتقال خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.