وضعیت شرکت‌های پرداخت و بانک‌های پذیرنده در گزارش مرداد شاپرک

در این مطلب وضعیت شرکت‌های پرداخت و بانک‌های پذیرنده در گزارش مرداد ماه شاپرک را بررسی می‌کنیم.

در مرداد ماه 1402 بالغ بر 4,120 میلیون تراکنش با ارزش 9,516 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیر ماه رشد 2.20 –  درصدی در تعداد و 1.88 –  درصدی در ارزش ریالی داشته است.

البته تراکنش‌های مرداد 1402 به نسبت ماه مشابه سال 1401 از نظر تعدادی 10.88 و از نظر ریالی 40.73  درصد رشد داشته است.

همچنین ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد 1402 نسبت به ماه گذشته با رشد  1.88 – درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها رشد 4.21 –  درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد.

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الكترونیک کارت

 

 گزارش مرداد شاپرک

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.94 درصدی از مبلغ تراکنش ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 2 درصد است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

 گزارش مرداد شاپرک

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت ” با پوشش 18.82 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در مرداد ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 30.53 و 44.98  درصدی دارای بالاترین سهم می‌باشد.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

 گزارش مرداد شاپرک

در ماه مرداد شرکت “فراپردازان آروند امید”، با رقمی برابر با 0.012 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش

 گزارش مرداد شاپرک

در مردادماه شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد ” با کسب سهم بازار 19.09 درصدی به عنوان دارنده بالاترین تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 59.57 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می‌کند.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 95.37 درصد در اختیار دارد.

سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبكه پرداخت

این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک را نشان می دهد. در نمودارهای مربوطه ده بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده و بقیه بانک ها در نمودار تحت عنوان سایر آمده اند.

 گزارش مرداد شاپرک

نمودار زیر نیز سهم مبلغی هر یک از بانک‌های پذیرنده از کل جمع مبلغ تراکنش‌های صنعت پرداخت در مرداد ماه 1402 را نشان می‌دهد.

 گزارش مرداد شاپرک

گزارش کامل مرداد ماه شاپرک

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.