معارفه مدیران جدید بانک ایران زمین

به منظور افزایش میزان رضایت مشتریان و بازدهی بهتر، مراسم معارفه مدیران جدید بانک ایران زمین برگزار شد.

عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین در این مراسم تخصص، خلاقیت و وفاداری را از ویژگی های اصلی یک مدیر بانکی بیان کرد و گفت: فعالیت یک مجموعه زمانی به ثمر خواهد نشست که رهبران و مدیران آن با تعهد و انگیزه زیرمجموعه خود را آموزش و تعلیم داده و در جهت اهداف تعیین شده حرکت کنند.

پورسعید اعضای یک مجموعه را همچون حلقه های زنجیر به هم پیوسته دانست و افزود: مدیران باید با افزایش مشارکت همکاران در کلیه امور و ایجاد روحیه فعالیت تیمی، بازدهی واحد خود را بیشتر کرده و انگیزه کارکنان را افزایش دهند.

مدیرعامل بانک ایران زمین جدیت و تلاش مضاعف مدیران و مسئولین را عامل رشد و ترقی یک سازمان اعلام کرد و خاطر نشان کرد: مدیران همچون قلب تپنده یک واحد هستند که با تلاش خود، خون را در رگ های مجموعه جاری و روحیه همکاری را در بین کارکنان خود تقویت خواهند کرد.

طی احکام صادره از سوی مدیرعامل بانک ایران زمین احمد بهمنیار به عنوان معاون فناوری اطلاعات، محمد حسینی کناروئی به سمت مدیر امور شعب، مصطفی یزدان جو به عنوان مدیر امور اعتبارات، ناصر اخوان صفار به سمت رئیس اداره حسابداری مالیات و بیمه، لیلا بنی آدم به عنوان رئیس اداره بانکداری مجازی و عبدالقیوم یمرلی به سمت مدیر منطقه استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بانک ایران زمین منصوب شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.