کدام بانک ها صدرنشین درآمد مشاع هستند؟ / درآمد مشاع و غیرمشاع چیست؟

درآمد بانک ها از تسهیلات دهی و سپرده پذیری بخشی از درآمدهای بانک است که به واسطه مشارکت با افراد به دست می آید، دریافت سپرده های مدت دار از مشتریان، سرمایه گذاری سپرده ها در کسب و کارهای مختلف و ارائه تسهیلات مدت دار به مشتریان سبب ایجاد درآمدی برای بانک می شود که این درآمد ناشی از اختلاف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری ها است.

عصر بانک؛درآمدهای بانک ها را می توان به دو جزء «درآمدهای غیرمشاع» و سهم بانک از «درآمدهای مشاع» دسته بندی کرد.

 

درآمدهای مشاع بانک ها از مجموع «سود تسهیلات اعطایی» و «سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها» حاصل می شود که اگر از این درآمد حاصل شده، سهم سود سپرده گذاران کسر شود، سهم بانک از درآمدهای مشاع حاصل می شود.

 

درآمدهای غیرمشاع نیز مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت های مشاوره ای بانک ها است.

 

بررسی صورت های مالی بانک های بورسی کشور نشان می دهد که در پایان سال مالی 96، بانک آینده با 5/ 19 هزار میلیارد تومان بیشترین درآمد مشاع را کسب کرده است و صدر نشین جدول لیگ پولی کشور در این بخش است و بانک ملت با بیش از 9/ 16هزار میلیارد تومان و بانک صادرات با حدود 4/ 14 هزار میلیارد تومان درآمد مشاع به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

 

در این میان، بانک رسالت که بانک قرض الحسنه محسوب می شود به طور طبیعی «سود مشاع» در صورت مالی خود شناسایی نمی کند و در نتیجه برای این بانک قرض الحسنه سود مشاع صفر در نظر گرفته شده است.

 

با نگاهی به جدول لیگ پولی کشور پست بانک با حدود 198میلیارد تومان درآمد مشاع در انتهای این رده بندی قرار دارد و کمترین مقدار را در میان سایر بانک ها به خود اختصاص داده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.