وضعیت شرکت های پرداخت در سال 1402

گزارش اقتصادی سالانه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که مربوط به عملکرد شبکه پرداخت در سال 1402 است، منتشر شد.

در این گزارش سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارت از قرار زیر است.

سهم مبلغی بازار تراکنش‌های پرداخت الکترونیک

 

شرکت “به پرداخت ملت” همچنان با پشتیبانی از 20.39 درصد کل ارزش ریالی تراکنش‌های سال 1402بالاترین سهم بازار را در اختیار دارد. این شرکت در سه سال گذشته نیز با در اختیار داشتن به طور متوسط حدود 19 درصد بازار، بالاترین میزان ارزش ریالی تراکنش ها را در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت جابجا نموده است.

وضعیت شرکت های پرداخت در سال 1402

لازم به ذکر است عملکرد رو به رشد ارزش ریالی شرکت ها در سال 1402 به گونه ای ارزیابی شده که نسبت به سال گذشته بین اکثر شرکت‌ها جابجایی رخ داده است.

نرخ رشد سالانه مبلغی در سال 1402 رقمی معادل با 32.99 درصد بوده است. این شاخص در سال گذشته رقم 30 درصد را نشان داده است. در این سال بالاترین افزایش سهم مبلغی با رقم 1.77 درصدی در شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” مشاهده می‌شود.

وضعیت شرکت های پرداخت در سال 1402

 

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

بر اساس گزارش اقتصادی سالانه شاپرک، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش ها در دو سال 1401 و 1402 در ابزار پذیرش اینترنتی با رقمی برابر با 5.19 درصد افزایش به شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر ” تعلق داشته است. این شاخص در بازار مبلغی تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی با نمایش 2.09 درصد افزایش، در اختیار شرکت “پرداخت نوین آرین” است. در ابزار پذیرش موبایلی، شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با عددی برابر با 7.73 درصد افزایش ، بیشترین تغییرات سهم مبلغی را داشته است.

وضعیت شرکت های پرداخت در سال 1402

سهم از مبالغ تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از مبالغ تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در زیر نمایش داده شده است.

وضعیت شرکت های پرداخت در سال 1402

 

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در شاخص تعداد خطای تراکنش‌ها، شرکت “فراپردازان آروند امید” جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در سال 1402 به دست آورده است. در سال جاری پس از این شرکت، کمترین میزان نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها به ترتیب در شرکت‌های “تجارت الکترونیک پارسیان ” و “پرداخت الکترونیک سپهر” رخ داده است. از سویی دیگر بیشترین نسبت تعداد خطای پذیرندگی به کل تعداد تراکنش ها در سال 1402 به شرکت “فن آوا کارت ” اختصاص دارد. پس از این شرکت نام شرکتهای ” پرداخت الکترونیک سامان” و “کارت اعتباری ایران کیش” مشاهده می‌شود.

وضعیت شرکت های پرداخت در سال 1402

 

عملکرد شرکت ” پرداخت نوین آرین” با 0.202 درصد ریزش در انتهای دوره، بسیار مثبت ارزیابی شده است.

در مقابل شرکت “پرداخت الکترونیک سداد ” با نشان دادن رقم  0.022 درصد ، بیشترین افزایش درصدی را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

سهم بازار از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

در شاخص سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد کارتخوان فروشگاهی در کشور شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با رقمی معادل با 19.05  درصد بالاترین سهم بازار را در این نوع ابزار کسب نموده است.

وضعیت شرکت های پرداخت در سال 1402

گزارش اقتصادی سالانه شاپرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.