کدام قشر بیشترین حقوق بازنشستگی را می‌گیرند؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم‌های صندوق بازنشستگی، قشری را که بالاترین میزان دریافتی حقوق بازنشستگی دارد، معرفی کرد.

عصر بانک؛بهروز انتظاری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: تعیین میزان حقوق دریافتی بازنشستگان با در نظر گرفتن 3 عامل صورت می گیرد و عوامل فوق مواردی چون تحصیلات بازنشسته، سابقه خدمت و همچنین پست مدیریتی دوران اشتغال فرد بازنشسته را شامل می شود.

 

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش ها در حال حاضر در میان حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، بیشترین حقوق بازنشستگی را اساتید دانشگاهی بازنشسته که زیر مجموعه بازنشستگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند، دریافت می کنند.

 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: کمترین مبلغ حقوقی که در حال حاضر به بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود یک میلیون و سیصد هزار تومان است و بیشترین مبلغ نیز بالای 15 میلیون تومان بوده و به اساتید دانشگاه که عضو هیئت علمی دانشگاه ها هستند، پرداخت می شود.

 

انتظاری همچنین یادآور شد: تعداد اساتید دانشگاهی بازنشسته که حقوق آن ها بالای 15 میلیون تومان است، انگشت شمار بوده و حقوق سایر بازنشستگان از طریق شبکه شتاب به حساب آن ها واریز می شود و در صورتی که آدرس محل زندگی هر یک از بازنشستگان تغییر کند، در پرداخت حقوق آن ها مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی با اشاره به نرمال بودن پراکندگی شغلی بازنشستگان در سایر استان های کشور اضافه کرد: بیشترین بازنشستگان و موظفی بگیران صندوق بازنشستگی شامل بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش است و البته توزیع آمار آن ها در همه استان ها نرمال است.

 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری را با جدیت دنبال می کنیم و این مسئله در زمره اولویت های مدیران صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.

 

/تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.