صدور بیش از 30 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه بانک رفاه در سال 96

بانک رفاه در سال 96، بالغ بر 30.850 میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی صادر کرده است.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، طی این مدت تعداد 20.501 فقره انواع ضمانتنامه های ریالی صادر شده است که مدیریت های شعب این بانک در استان های خراسان رضوی، منطقه یک تهران و کرمان به ترتیب دارای بیشترین تعداد ضمانتنامه های صادره ریالی به میزان 2.248، 1.492 و 1.416 فقره و در استان های کرمان، خراسان رضوی و منطقه دو تهران به ترتیب دارای بیشترین مبلغ ضمانتنامه های صادره ریالی به میزان 5.345.998، 2.911.246 و 2.653.547 میلیون ریال در مقطع مذکور بوده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.