تقویت حاکمیت شرکتی در بانک صادرات ایران اجتناب ناپذیر است

رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران بکار گیری اصول حاکمیت شرکتی در این بانک را ابزاری موثر برای پاسخگویی به ذینفعان متعدد عنوان و بر رعایت ضوابط و مقررات کنترل های داخلی موثر تاکید کرد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، غلام سوری با اشاره به نیاز مستمر به ارزیابی و کنترل اثربخش فعالیت ها در بانک، تقویت مکانیزم حاکمیت شرکتی (CORPORATE GOVERNANCE) در بانک را خواستار شد و با بیان اینکه بخش مهمی از کارکردهای حاکمیت شرکتی متوجه کنترل های داخلی است، گفت: رعایت اصول این مکانیزم در صنعت بانکداری با توجه به حساسیت و پیچیدگی‌های این حرفه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در نتیجه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، کمیته بال و … مطالعات مختلفی را در مورد کنترل های داخلی انجام داده و اصولی را مطرح و بانک ها را ملزم به رعایت آن کرده اند.

رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران در خصوص حاکمیت شرکتی افزود: حاکمیت شرکتی در برگیرنده و تبیین کننده روابط و مسئولیت‌ها در میان ذینفعان مختلف شامل سهامداران، هیات مدیره و مدیران است و برای ترویج عملکرد مطلوب و رقابتی، دستیابی به اهداف موسسه، استفاده مطلوب و کارآمد از منابع و تامین منافع گروه‌های مختلف اجرا می گردد. بعلاوه به‌سادگی قابل درک است که حاکمیت شرکتی با کنترل داخلی و مدیریت ریسک ارتباطی نزدیک دارد. وجود مدیریت ریسک، تطبیق و کنترل داخلی در یک موسسه، موید کارکرد حاکمیت شرکتی در آن است.

وی افزود: پایه و اساس بانکداری ایمن و سالم، ‌کنترل های داخلی موثر است که بدون وجود آن نمی توان به ارائه خدمات بانکی پرداخت. وجود یک سیستم کنترل داخلی اعم از مالی و عملیاتی که به طور بایسته طراحی شده و با ثبات اجرا شود به هیات مدیره کمک می کند که منابع بانک را حفظ نماید، گزارشهای مالی قابل اعتماد ارائه کند، فعالیتش مطابق قوانین و مقررات باشد، امکان خطاها و دور زدن مقررات را کاهش دهد و خطاها و فقدان مقررات را تشخیص دهد.

سوری با اشاره به اینکه بانک مرکزی یکی از نهادهای پیگیر رعایت کنترل های داخلی موثر می باشد، گفت: این تأکید بانک مرکزی باعث هدایت بانکها به سمت فعالیت امن و سالم و تهیه گزارش های مالی صحیح و مطابق با قوانین و مقررات می شود. عمدتا الزامات بانک مرکزی به بانکها در خصوص کنترل های داخلی شامل تطبیق، ریسک و حسابرسی داخلی و ارائه به موقع و صحیح گزارش های مالی و رعایت مقررات و قوانین پولی و بانکی است. همچنین بانک ها را ملزم به ارائه گزارشات مالی حسابرسی شده می نماید.

وی پیشنهاد کرد: با تقویت فرهنگ کنترل داخلی شامل خودکنترلی و پیشگیری، می توان ضمن دقت در بررسی ها، گزارش هایی بر اساس انصاف و بدور از موضع گیری جانبدارانه ارائه کرد که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نبوده و در هنگام انتشار نیز خللی بر آن وارد نگردد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.