70 درصد چک‌های وصولی رمزدار است

از حدود 157 هزار میلیارد تومان چک وصول شده هر چند که تا بیش از 90 درصد تعداد آن را چک‌های عادی تشکیل داده‌اند، ولی 70 درصد این مبلغ به چک‌های رمزدار اختصاص دارد.

عصر بانک؛به گزارش ایسنا، از مجموع چک‌های مبادله شده که به بیش از 9 میلیون فقره می‌رسد تا 8.4 میلیون آن وصول شده و مابقی برگشت خورده است. از چک‌های وصولی عمده را چک‌های عادی و رمزدار تشکیل می‌دهند. تازه‌ترین آمارها از این حکایت دارد که از  مجموع چک‌های وصول شده بیش از هفت میلیون و 700 هزار مورد چک‌های عادی و تا 700 هزار فقره برای چک‌های رمزدار بوده است.

 

از رقم 157 هزار میلیاردی چک‌های وصول شده بیش از 70 درصد آن مربوط به چک‌های رمزدار است که حدود 111 هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد، این در حالی است که چک‌های رمزدار فقط 8.3 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی را تشکیل داده‌اند. گر چه تعداد چک‌های رمزدار در شهریورماه سال جاری در قیاس با مردادماه 10.3 درصد کاهش داشته ولی مبلغ آن تا 4.3 درصد رشد دارد.

 

توزیع استانی چک‌های وصولی نیز نشان می‌دهد که استان تهران بالغ بر 255 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود 80 هزار میلیارد تومان داشته که در صدر استان‌ها قرار دارد. در مجموع 50.5 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران با 36.5، خراسان رضوی 7.3 و اصفهان با 6.7 درصد بوده است. از نظر مبلغی نیز 79.3 درصد از چک‌های رمزدار در استان تهران با 72.4، اصفهان 3.7 و خراسان رضوی با 3.2 درصد وصول شد.

 

اما در مورد چک‌های عادی در کل کشور 91.7 درصد از تعداد چک‌های وصولی را چک‌های عادی تشکیل داده‌اند که از مجموع 157 هزار میلیارد تومان مبلغی این چک‌ها حدود 46 هزار میلیارد تومان آن را تشکیل می‌دهد. به عبارتی از کل مبلغ وصولی‌ها فقط 29.3 درصد آن خاص چک‌های عادی است آن هم در شرایطی که عمده تعداد وصولی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

چک‌های عادی به چک‌هایی اطلاق می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

 

همچنین چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک و یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود و تضمین شده بودن آنها عامل عدم برگشت این چک‌ها است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.