ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این‌که «مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهاد نظامی واگذار نمی‌شود»، گفت: مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم.

عصر بانک؛ امیرسرتیپ امیر حاتمی درباره واگذاری مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی اظهار داشت: هیچ برنامه ای برای واگذاری این مؤسسات وجود ندارد.

 

وی بر همین اساس تصریح کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای ساماندهی تمامی مؤسسات مالی و اعتباری سراسر کشور د ارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می‌شود.

 

وی به خانه ملت گفت: وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.