بانک گردشگری گزارش عملکرد 12 ماهه 95 را منتشر کرد

بانک گردشگری گزارش حسابرسی نشده عملکرد 12 ماهه منتهی به 30/9/ 95 خود را منتشر کرد و بنا بر صورت های مالی ارائه شده از سوی این بانک برای هر سهم درآمد 24 ریالی در این مدت محقق شد.

عصر بانک؛گفتنی است بانک گردشگری که با 6 هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند، در مدت یاد شده 14 هزار و 864 میلیارد ریال به عنوان سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی در حساب های خود به ثبت رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال ما قبل 31 درصد افزایش یافته است.

همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های این بانک در مدت یاد شده پس از افزایش 118 درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی ماقبل به مبلغ 5451 میلیارد ریال رسید و سود خالص بانک هم مبلغ 143 میلیارد و 671 میلیون ریال اعلام شد.

این بانک در عملکرد 12 ماهه 95 در مقایسه با مدت مشابه ما قبل موجودی نقد خود را 92 درصد افزایش داد و به مبلغ 6309 میلیارد ریال رساند و جمع دارایی های بانک هم با افزایش 57 درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل به مبلغ 180 هزار و 55 میلیارد ریال رسید.

  رشد پیش بینی درآمد هرسهم 96 بانک گردشگری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.