رشد قارچ گونه بانکها عاملی برای نبود خدمات صحیح

کارشناس اقتصادی گفت: رشد قارچ گونه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باعث شده تا آنها از ارائه خدمات مناسب به مردم بازمانند و در نتیجه رقابت سازنده میان آنها از بین برود.

عصر بانک؛بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص ادغام بانکها و رفع مشکلات سیستم بانکی گفت: رشد قارچ گونه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باعث شده تا آنها از ارائه خدمات مناسب به مردم بازمانند و در نتیجه رقابت سازنده میان آنها از بین برود.

 

وی افزود: متأسفانه همچنان شاهد رفتارها و فعالیت های نسبتاً انحصار گرایانه در بازار پولی هستیم و این موضوع باعث شده تا تسهیلات گیرنده و دهنده دچار مشکل شوند.

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: درصورت ادغام بانکها و جذب و استفاده مطلوب از نیروی انسانی و همچنین شکل گیری ساختار رقابتی مناسب می توان انتظار داشت تا بانکها از حالت فعالیتهای جزیره ای درآیند و بصورت منسجم تری به فعالیت بپردازند که منجر به افزایش کارآیی و کیفیت می شود.

 

وی در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به نظر می رسد که بازارهای غیررسمی منافع را برای خود جذب می کنند و در این خصوص تعیین کننده هستند و از طرفی هم سازمانهای غیررسمی از ریسک کردن در این زمینه خودداری میکنند.

 

ملکی در پایان تصریح کرد: بانکها در تعاریف و نحوه محاسبات خود اموری را به اجرا درمی آورند که برخی از این سیاستگذاریها را خنثی میکنند که بانک مرکزی باید بر نحوه عملکرد نظارت کافی را داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.