بازدید مدیرعامل محترم و مدیریت استان تهران از آسایشگاه اعصاب و روان امید فردا

واحد توسعه و تبلیغات استان نیز قول همکاری در خصوص تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص شناخت بیشتر این مرکز به مردم را به مدیران آن داد.

عصر بانک؛ محمدحسین حسین زاده مدیرعامل محترم به همراه محمدرضا موسی زاده مدیریت استان تهران و تعدادی از مسئولین استان روز جمعه به بازدید آسایشگاه اعصاب و روان امید فردا رفتند در این بازدید ابتدا خانم دکتر کاوه مدیر این مرکز به معرفی آن پرداختند و هدف از تاسیس این آسایشگاه را کمک به افرادی که دارای مشکلات روانی هستند و امیدی به بهبود آنها وجود دارد اعلام کرد  حسین زاده نیز در این دیدار به نقش مهم خیریه ها در جامعه اشاره کرد و فعالیت اینگونه مراکز را بسیار حیاتی دانست هیئت بازدید کننده در ادامه به دیدار بیماران این مرکز پرداختند و در پایان به بازدید از پروژه در حال ساخت بیمارستان اعصاب و روان امید فردا رفتند همچنین قول همکاری در اتمام این پروژه با توجه به امکانات موجود در بانک از طرف مدیرعامل محترم داده شد واحد توسعه و تبلیغات استان نیز قول همکاری در خصوص تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص شناخت بیشتر این مرکز به مردم را به مدیران آن داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.