سامانه «همیار مشتری» بانک آینده چیست؟ (+خدمات)

با هدف برقراری سیستم بدون کاغذ و الکترونیکی نمودن فرآیندها، سامانه ای تحت عنوان «همیار مشتری» با تلاش معاونت بانکداری الکترونیکی طراحی گردید.

عصر بانک؛ سامانه «همیار مشتری»، بهمنظور کاهش زمان صرف شده برای تکمیل فرمهای درخواست خدمات بانکی توسط مشتری، که بهتبع آن، کاهش زمان انتظار مشتریان در شعبه را بهدنبال خواهد داشت، طراحی گردیده است.

 

این سامانه، مبتنی بر وب است که با ارایه صفحات مناسب به مشتری این امکان را فراهم مینماید که با ورود شماره حساب توسط مشتری، اطلاعات پایه مرتبط با مشتری، توسط سامانه در فرم درج شده و نیازی به درج آنها از طرف مشتری نباشد و فقط اطلاعات مکمل فرم توسط مشتری درج گردد.

در حال حاضر خدماتی که از طریق این سامانه قابل ارائه به مشتری خواهد بود شامل موارد زیر است:

– درخواست واریز

– درخواست انتقالی

– درخواست برداشت

– درخواست چک بانکی

– درخواست چک بین بانکی

– درخواست پرداخت الکترونیکی بین بانکی (پایا)

– دستور پرداخت سامانه «تسویه ناخالص آنی» (ساتنا)

– دستور عدم پرداخت وجه چک

شایان ذکر است؛ استفاده از سامانه «همیار مشتری»، به سه روش استفاده از سامانه در بستر اینترنت توسط مشتری، در شعبه توسط مشتری و همچنین در شعبه توسط کارکنان امکانپذیر است.

با توجه به اینکه تست اولیه این سامانه در شعبه مجازی با موفقیت اجرا شده است، با آغاز بهکار این سامانه در تمام شعب بانک آینده، خدمتی جدید و کاربردی به سبد محصولات بانک افزوده شده و گام موثر دیگری در راستای ارزشآفرینی بیشتر برای مشتریان برداشته شده است.

  بانک آینده، بانک سال جمهوری اسلامی ایران در 2018 میلادی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.