در بازار سرمایه ایران چند نفر کار میکنند؟

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده می‌شود که نیروی شاغل در این مجموعه با افت 1.4 درصدی همراه بوده است.

عصر بانک؛بررسی‌ها از اطلاعات بورس تهران نشان می‌دهد ؛ نیروی شاغل در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار طی دو سال 1393 و 1394به ترتیب 568.1711 و 557.428 نفر است.

 

بر اساس این گزارش مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران ، صنعت خودرو و ساخت قطعات و بانک ها و موسسات اعتباری به ترتیب با نیروی شاغل 106.358 و 96.139 نفر بیشترین جمعیت شاغل را در میان صنایع بورسی تشکیل می‌دهند و محصولات شیمیایی ، فلزات اساسی و مخابرات نیز در جایگاه بعدی قرار دارند.

 

در مجموع پنج صنعت خودرو و ساخت قطعات، بانک ها و موسسات اعتباری ،محصولات شیمیایی،فلزات اساسی و مخابرات در حدود 70.13 درصد از جمعیت شاغل در مجموعه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند.

 

در سطح شرکتی نیز شرکت ایران خودرو و مخابرات به ترتیب با 56.421 و 51.427 نفر بیشترین آمار شاغل را در بین شرکت های بورسی دارند .

در مقیاس کلان بر اساس آمارنیروی شاغل منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نیروی شاغل در کلیه بخش های اقتصادی در پایان سال 1394 معادل 21 میلیون و 573 هزار و 607 نفر می باشد  که در این بین سهم بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک 16.1، 32.4 و 51.5 درصد می باشد. بنابراین سهم مجموعه نیروی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از کل نیروی شاغل در سال 1394 در حدود 3 درصد می باشد.

 

بر اساس این گزارش در سال 1394 جمعیت شاغل در شرکت های بورسی در بخش صنعت در حدود 6 درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعت کل کشور را تشکیل می دهند. این سهم برای بخش خدمات 2 درصد و برای بخش کشاورزی کمتر از یک درصد می باشد.

جمعیت شاغل در نهاد های در بازار سرمایه طی سال های 1393 و 1394 با رشد 5.2 درصدی همراه بود،به گونه ای که جمعیت شاغل در این حوزه 7.639 نفر در سال 1393 به 8073 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

 

در میان نهاد های فعال در بازار سرمایه ، نیروی کار شاغل در نهاد های مالی بیش از 83 درصد از کل جمعیت شاغل در بازار سرمایه را تشکیل می دهد به گونه ای که تعداد شاغلین در این نهاد ها از 6.359 نفر در سال 1393 با رشد 5.3 درصد به 6.695 نفر در سال 1393 افزایش یافته است.

 

جمعیت شاغل در ارکان بازار سرمایه از 1280 نفر در سال 1393 به 1342 نفر در سال 1394 افزایش یافته است.

 

در مجموع می توان بیان داشت که رشد 5.2 درصدی جمعیت شاغل در بازار سرمایه طی سال های 1393 و 1394 بیانگر موفقیت این بازار در جذب نیرو کار عموماً تحصیل کرده در این بخش می باشد.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهد می شود که طی دو سال اخیر نیروی شاغل فعال در این شرکت ها به ترتیب 568.171 نفر و 557.428 نفر می باشد که در حدود سه درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل می دهند.

 

همچنین جمعیت شاغل در نهاد های فعال در بازار سرمایه طی سال های 1393 و 1394 با رشد 5.2 درصدی همراه بود به گونه ای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7.639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.