برگزاری نشست چشم انداز افق 1400 شرکت ایران ارقام

نشست هم اندیشی «تدوین ارکان جهت ساز و تعیین اولویت های راهبردی » شرکت ایران ارقام برگزار شد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی شرکت ایران ارقام، در این نشست که نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، دکتر امیر حسین فتاحی، مدیر عامل ایران ارقام  مهمترین اهداف این نشست را «تدوین ارکان جهت ساز و اهداف کلان سازمان»، «بحث و تبادل نظر در خصوص عوامل تاثیرگذار محیط داخلی و خارجی» و «تعیین اولویت های راهبردی» دانست و گفت: در راستای حضور فعال شرکت ایران ارقام در بازار، پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان و ارزش آفرینی برای سهامداران و مشتریان، تدوین و تعیین و نهادینه سازی راهبردها و ماموریت ها، بسیار ضروری است.وی افزود: با شفاف و مشخص شدن راهبردها و ماموریت ها، همگرایی و انسجام سازمانی در راستای دسترسی به اهداف عالیه شرکت افزایش می یابد.

دکتر حمیدرضا نایینی مدیر برنامه ریزی و پایش عملکرد شرکت ایران ارقام،  با اشاره به فرایند تدوین ارکان جهت ساز و اولویت های راهبردی این شرکت گفت:  ایران ارقام طی 6 ماه گذشته، پروژه تدوین سند راهبردی چشم انداز ایران ارقام را با افق سال 1400آغاز نموده که در این فرایند و مسیر سپری شده، با مشاوران و صاحب نظران این صنعت و همچنین  تصمیم سازان و تصمیم گیران  مصاحبه های متعددی برگزار و با تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان آنها را عارضه یابی و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان شناسایی شده است.

وی افزود: در این نشست ابتدا با بررسی عوامل محیط خارجی (دور و نزدیک) و محیط داخلی شرکت، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تعیین گردید و سپس  با تحلیل نتایج به دست آمده، به تدوین استراتژی های شرکت با افق 1400 پرداخته شد.

مدیر برنامه ریزی و پایش عملکرد شرکت ایران ارقام، با بیان اینکه اجرای این پروژه و جهت گیری آن دارای سه محور است تصریح کرد: محور اول و اصلی آن توسعه کسب و کار شرکت ایران ارقام و همچنین توسعه محصول و ورود به کسب و کار جدید بوده است. محور دوم آن نیز ارتقاء سطح کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان و محور سوم آن افزایش بهره وری فرآیندهای عملیاتی سازمان است که اکنون حدود 6 ماه از آغاز آن سپری شده و این مسیر تا رسیدن به اهداف واحدهای سازمانی و تعیین شاخص های عملکردی ادامه خواهد داشت.وی افزود:  برنامه شرکت ایران ارقام این است که در افق سال 1400 جزو 3 شرکت برتر حوزه ارائه دهنده خدمات تراکنش الکترونیکی بانکی و پرداخت در ایران باشیم و اکنون آن را طرح ریزی و مسیر دستیابی به آن را ترسیم نموده ایم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.