بانکداری باز یک ضرورت برای نسل جدید

بانکداران ادعا می کنند که بانکداری باز یک ضرورت برای نسل جدید است.

عصر بانک؛ بر اساس  تخفیقی که از  300 مقام بانکی توسط مؤسسه “Marketforce”  و “Earnix” انجام گرفته است، ایجاد Api های متن باز به منظور حفظ مشتریان بیش از پیش به امری حیاتی تبدیل شده است.

 

در حقیقت، 90 درصد مصاحبه شوندگان انتظار داشته اند به دلیل افزایش تمرکز صنعت بانکداری بر «بانکداری باز» و “سفارشی سازی”، در سال های آتی رقابت های شدیدتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

 

همچنین، بیشتر مقامات بانکی مورد بررسی اظهار کرده اند که بانک آنها قرار است به میزان زیادی در ابزارها و فناوری های مورد استفاده در بانکداری باز، مانند تجزیه و تحلیل داده (Data Analytics) )سرمایه گذاری داشته باشد.

 

بیشتر مقامات اجرایی بانک ها انتظار داشتند که این تمرکز در بانکداری باز در سایر عملیات های بانکداری مانند “فروش متقابل” (Cross-Selling) )نیز مؤثر باشد؛ 73 درصد آنها انتظار داشتند که قابلیت فروش متقابل بانک ها با توسعه بانکداری باز دشوارتر خواهد شد.

 

/شرکت خدمات انفورماتیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.