پژوهش میدانی از وضعیت کسب و کارهای نوپا

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات از انجام پژوهش های میدانی از وضعیت استارتاپ های این حوزه خبر داد و مهمترین چالش این کسب و کارها را تامین مالی عنوان کرد.

عصر بانک؛شهلا اصولی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران پژوهش های میدانی را در خصوص مشکلات و چالش های پیش روی کسب و کارهای نوپا در کشور انجام داده است، گفت: بر اساس آخرین نظرسنجی که در آذرماه امسال انجام شده است مهمترین موضوعی که از سوی استارتاپ های این حوزه اعلام شد مربوط به عدم تامین مالی بوده است.

 

وی اضافه کرد: پس از این مورد بحث منابع انسانی و چالش های حقوقی به عنوان مهمترین چالش پیش روی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده اند.

 

اصولی با بیان اینکه این نظرسنجی مربوط به چالش های محیطی استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات است، خاطرنشان کرد: در واقع عوامل غیرقابل کنترلی از سوی این کسب و کارها به عنوان چالش مطرح شده که ما به آن چالش محیطی می گوییم اما برخی تلاشها نیز به فضای داخلی استارتاپ ها مرتبط می شود که در بین عوامل قابل کنترل قرار دارند و حول مسائلی چون بازاریابی و مدیریت راهبردی می گردند.

 

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به عنوان مثال نیاز مشتری، تناسب محصول و بازار، طراحی یک مدل کسب و کار گسترش پذیر، تیم سازی و برخی موارد دیگر را می توان از جمله چالش های درونی استارتاپ ها نام برد، افزود: مرکز کسب و کارهای نوپا بر مبنای این چالش ها در حال تکمیل فرایندهایی برای رفع مشکلات موجود و تسهیل کسب و کارهای شرکت های نوپا در این حوزه است.

 

اصولی با اشاره به اهمیت بحث اشتغال و نیاز جمعیت جوان کشور به کار، و تاثیر استارتاپ ها در اشتغالزایی تاکید کرد و اظهار داشت: این کسب و کارها از طریق نوآوری و چابکی می توانند به پویایی اقتصاد کمک کنند و از آنجایی که شکل گیری آنها غالبا مبنی بر خلق دانش و فناوری است در توسعه اقتصادی تاثیر بسزایی دارند.

 

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی های ما نشان می دهد در یک کسب و کار برنامه توسعه به طور متوسط 7 نفر متخصص به صورت مستقیم مشغول بکار هستند و تعداد قابل توجهی نیز به صورت غیرمستقیم در جریان این فعالیت حضور دارند. در همین حال کسب و کارهای نوپا در شهرستانها با تکیه بر ظرفیت های بومی اجرا می شوند که علاوه بر موضوع ارزش آفرینی و تاثیری که بر اقتصاد منطقه خود دارند می توانند در کاهش ناهنجاری ها نیز موثر باشند.

 

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات با اشاره به زیست بوم های توسعه یافته ای مانند آلمان یا کره جنوبی در حوزه استارتاپ ها گفت: ما هنوز چند سال با این کشورها فاصله داریم و نمی توانیم چشم انداز دقیقی از آینده این حوزه داشته باشیم اما دستاوردهای کسب و کارهای نوپا بدون شک غیر قابل انکار است.

 

به گفته وی در هندوستان 80 هزار شغل فقط توسط کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات در سال 2016 ایجاد شده است و همچنین در ایالت متحده برآورد می شود که بین 1 تا 1.5 درصد از GDP مربوط به کسب و کارهای نوپا باشد.

 

اصولی تصریح کرد: ماهیت اقتصاد مقاومتی نیز مبنی بر تولید ملی است و از این رو کسب و کارهای نوپا می توانند فرایند تولید محصول و خدمات را در کشور با هزینه پائین تر و نوآوری بیشتر انجام دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.