10 درصد مالیات گرفتن از ثروتمندان چند هزار میلیارد تومان خواهد شد؟

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران گفت: کل هزینه مصرف طبقه ثروتمند جامعه در سال 94 در حدود 157 هزار میلیارد تومان بوده که اگر از این میزان هزینه، تنها 10 درصد مالیات اخذ شود، مالیات متعلقه در حدود 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

عصر بانک؛به گزارش خبرآنلاین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور صبح امروز در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران به موضوع چالش های موجود در نظام مالیاتی و حمایتی ایران پرداخت و گفت: مالیات در اقتصاد چهار نقش کلیدی ایفا می کند که مهمترین آنها تامین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و اعمال حمایت های اجتماعی و سیاست های بازتوزیعی جهت کاهش نابرابری ثروت و درآمد است.

 

وی با بیان اینکه دهک دهم یا طبقه ثروتمند جامعه ایران به تناسب میزان مصرف و هزینه، مالیات پرداخت نمی کند، گفت: کل هزینه مصرف دهک دهم یا طبقه ثروتمند جامعه در سال 94 در حدود 157 هزار میلیارد تومان بوده که اگر از این میزان هزینه، تنها 10 درصد مالیات اخذ شود، مالیات متعلقه در حدود 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، خنثی بودن، سادگی، پایداری و بازتوزیعی را چهار شاخص مهم یک نظام مالیاتی مطلوب عنوان کرد و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته، رشد درآمدهای مالیاتی حاصل گسترش پایه های مالیاتی است و ما در کنار این موضوع، باید به سمت شفاف سازی و افزایش اطلاعات اقتصادی و اتصال بین پایگاه های اطلاعاتی موجود در کشور حرکت کنیم.

 

وی همچنین به میزان در آمد دولت از منابع مالیاتی اشاره کرد و گفت: به طور متوسط 40درصد از مخارج دولت در چهل سال گذشته از منابع مالیاتی بوده است که اکنون این میزان در سالهای اخیر به متوسط حدود 46 و 47 درصد افزایش یافته است.

 

نیلی در ادامه گفت: عدالت مالیاتی با اجرای بازتوزیع مالیاتی صورت می گیرد و اگر باز توزیعی به شکل صحیح اجرایی شود درآمد مالیاتی از قشر پردرآمد ستانده می‌شود و منابع آن برای قشر کم درآمد صرف می‌شود و این سیاست با اجرای مالیات بر جمع درآمد خانوار امکان پذیر است.

 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین به آمار بودجه خانوار اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار که منبع مهم و غنی برای تشخیص مالیاتی می باشد، درصد کمی از خانوارهای ایرانی در دهکهای درآمدی بالا مالیات پرداخت می‌کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از ثروتمندان در آمار بودجه خانوار شرکت نمی کنند و بنابر این در جامعه آماری دیده نمی شوند.

 

وی در تشریح مشکلات اصلی نظام مالیاتی و حمایتی ایران، به اخذ مالیات بالا از بنگاه، نستاندن مالیات از خانوار و نرخ پایین مالیات ثروتمندان اشاره کرد و گفت: اخذ مالیات از بنگاه البته باعث ایجاد اطلاعات قابل تطبیق برای اخذ مالیات بر درآمد خانوار می شود و همچنین باید به سمتی برویم که مالیات بر مصرف و ارزش افزوده بازیگر اصلی برای اخذ مالیات باشد.

 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، با انتقاد از تمرکز مالیاتی بر روی بنگاه های اقتصادی و شرکتها تصریح کرد: در حال حاضر، در نظام مالیاتی تمرکز مالی بر روی بنگاه ها است در حالی که این از اساس اشتباه است و باید تمرکز اصلی مان را بر مالیات بر جمع درآمد خانوارها متمرکز کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.