مرور برچسب

آثار اقتصادی و اجتماعی کرونا

آثار اقتصادی و اجتماعی کرونا 3 ماه دیگر مشخص می‌شود

به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران در راستای حمایت از صنوف به ویژه کسبه خرد توافقات قابل قبولی صورت گرفته است که امید می‌رود در زمان اجرا سلیقه شخصی دخیل نشود. ابراهیم درستی، در رابطه با شرایط وام‌های بانکی و حق بیمه واحدهای صنفی در…