مرور برچسب

آشفتگی بازار ارز

مغز دولت روی موتور چاپ پول قفل کرده است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: موتور تولید نقدینگی کماکان کار می کند و دولت برای تأمین نیازهای بودجه هیچ فکر مشخص و معنی داری غیر از چاپ پول ندارد. طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه بانک مرکزی روزهای سختی را سپری می کند، اظهار…