مرور برچسب

آمارهای شبکه پرداخت الکترونیک

نیم نگاهی به آمارهای شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک در سال 99

پیوند فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با کارکردهای بانکی از بزرگترین دستاوردهای نظام بانکی است که بانک مرکزی با محوریت معاونت فناوری های نوین این مهم را راهبری کرده و در حال حاضر به‌كارگيری فناوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطی در نظام بانكی بی…