مرور برچسب

آمار عرضه اولیه

بورس و فرابورس در سال 98 شاهد چند عرضه اولیه‌ بودند؟

در حالی که مسئولان آمار عرضه اولیه 10 شرکت در بورس اوراق بهادار را در ابتدای سال 1398 داده بودند، پرونده بورسی سال 1398 با 24 عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار و فرابورس بسته شد، این درحالی است که سهام پتروشیمی آریا ساسول هم آماده عرضه بود…