مرور برچسب

آموزش بانکی

آموزش و کسب مهارت؛ نیاز اساسی فعالان صنعت بانکی و پرداخت

امروزه انتقال اطلاعات و دانش، در قالب دوره‌های آموزشی متفاوت در حوزه‌های تخصصی مانند صنعت بانکی و پرداخت توسط شرکت‌های بزرگ دنیا با هدف رفع نیاز فعالان و علاقه‌مندان صنعت، نه تنها یک کار ارزشمند، بلکه حرکتی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی…