مرور برچسب

آینده اقتصاد

سرمایه گذاران و کارآفرینان نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین نیستند

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها اظهار داشت: آنچه که سال‌های اخیر در شبکه ارتباطی خود با جامعه سرمایه‌گذاران دیده‌ام این بوده که سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور نسبت به آینده اقتصاد و اساسا آینده ایران خوش‌بین نیستند و میزان خوش‌بینی…