مرور برچسب

آینده بانکداری

آینده بانکداری در دستان کانال بهینه (Opti-Channel) است نه کانال همه کاره ( Omni-Channel )

در شخصی سازی بانک‌ها تا جایی که بتوانند اطلاعات، تعاملات، سوابق خرید و دیگر موارد مشتری را گردآوری و از آن برای ارائه کانال بهینه استفاده می‌کنند.