مرور برچسب

ابزارهای پذیرش بانک ملی

جایگاه مطلوب «ابزارهای پذیرش» بانک ملی ایران در گزارش شاپرک

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در گزارش اردیبهشت ماه خود اعلام کرده است که بانک ملی ایران در بررسی عملکرد عمده ابزارهای پذیرش جایگاه های مطلوبی در اختیار دارد. عملکرد بانک ملی ایران در گزارش شاپرک به گزارش روابط عمومی بانک ملی…