مرور برچسب

ابزار کنترل خلق پول

پای خلق پول سمی چطور به نظام بانکی ایران باز شد؟

نظام بانکی به خصوص بانک‌های دارای ترازنامه‌های ناسالم، خالقان پنهان پول هستند و سالانه میلیاردها تومان پول سمی در اقتصاد ایران خلق می‌کنند. ماجرای خلق پول و ترازنامه‌های سمی برخی بانک‌ها داستانی است که سال‌های سال است…