مرور برچسب

اتاق بازرگانی تهران

جزییاتی از وضعیت تجارت ایران با کشورهای اروپایی

گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که مانند سال‌های گذشته، آلمان اصلی‌ترین شریک اروپایی ایران به شمار می‌رود و به تنهایی بیش از 41 درصد از کل تجارت میان دو طرف را به خود اختصاص داده است. براوردها نشان می‌دهد که در هفت ماهه …