جمعه، 15 اسفند 1399

برچسب: اتصال کارت‌های بانکی به شبکه میر

کارت‌های بانکی ایران و روسیه

اتصال کارت‌های بانکی ایران به شبکه بانکی روسیه

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود...

آخرین مطالب