مرور برچسب

اثربخشی کارتخوان‌های به‌پرداخت ملت

به‌پرداخت ملت کارآمدترین شبکه کارتخوان کشور را دارد

شرکت به‌پرداخت ملت، یکی از پنج شرکت PSP عرضه شده در بورس اوراق بهادار و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پرداخت کشور است که حدود 15 سال پیش توسط بانک ملت بنیان نهاده شده است و هم اکنون بزرگترین شبکه‌ گسترده از پذیرندگی تراکنش‌های پرداخت را در…