سه شنبه، 30 دی 1399

برچسب: اثر چک برگشتی

چگونه سوء اثر چک برگشتی به صورت غیرقانونی رفع می‌شود؟

با وجود رسانه ای شدن شیوه کار متخلفان در زمینه رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی، هم‌چنان بازار این تخلفات داغ است. پیگیری نشدن...

آخرین مطالب