مرور برچسب

اجاره شماره حساب

اجاره شماره حساب ماهی 10 میلیون!

«چقدر وسوسه کننده!» در روزگاری که کار به سختی گیر می آید، داشتن درآمد ماهانه 10 میلیون تومان آن هم نه برای کار بلکه برای در اختیار قراردادن شماره حساب تان بسیار وسوسه کننده است و دور از ذهن به نظر می رسد. اما این اتفاق در تبلیغ یک سایت…