مرور برچسب

اجرای قانون مبارزه با پولشویی

انسداد مسیر فرار مالیاتی در سال 99

مبارزه با فرار مالیاتی در سال 99 تشدید شده و قرار است در مقابل گروه‌هایی که با خودداری از نصب کارتخوان از پرداخت مالیات پرهیز می‌کنند از سایر روش‌ها برای شناسایی درآمد و تعیین مالیات، مانند ارسال اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی به سازمان امور…