مرور برچسب

احراز هویت از طریق چهره

احراز هویت از طریق چهره در خودپردازهای بانک اسپانیایی

بانک اسپانیایی Caixa (کایشا) از ATM‌های مجهز به سیستم احراز هویت مبتنی بر چهره در سرتاسر اسپانیا استفاده می‌کند. احراز هویت از طریق چهره در خودپردازها به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصربانک؛ بانک کایشا (Caixa) در کشور اسپانیا شروع به…