مرور برچسب

احراز هویت الکترونیکی سجام

عملکرد یوآیدی در احراز هویت سجام/ مزیت‌های یوآیدی از نگاه آمار

به جرات می‌توان گفت که احراز هویت سجام بهترین نمونه‌ای در کشور است که در زمینه احراز هویت دیجیتال و غیرحضوری اجرایی شده است. سرویس یوآیدی نیز به عنوان اولین راهکار احراز هویت دیجیتال در ایران، در کنار سایر راهکارها، مسئولیت احراز هویت…