مرور برچسب

احراز هویت برای افتتاح حساب بانکی

از لزوم ارائه سند منزل تا احراز هویت آنلاین برای افتتاح حساب بانکی

بعضی از بانک‌ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرایطی خاص را اعلام و تأکید کرده‌اند که این شرایط در راستای قوانین مبارزه با پولشویی است. چندیست بعضی از بانک‌ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرایطی عجیبی را پیش پای متقاضیان قرار…