شنبه، 4 بهمن 1399

برچسب: احکام قانون جدید چک

جدول / اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک...

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و...

آخرین مطالب