مرور برچسب

اختصاص سهام به هر کد ملی

جزئیات فروش 2 میلیون تومان سهام به هر کد ملی با 20درصد تخفیف از 14 اردیبهشت

فراخوان واگذاری (شماره 1) پذیره‏‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) "واسطه‌گری مالی یکم" منتشر شد. جزئیات فروش سهام به هر کد ملی در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و مصوبات…