مرور برچسب

اختلال معاملات بازار سرمایه

با اختلال در هسته معاملات بازار سرمایه سهامداران باید بسوزند و بسازند؟!

اختلال در هسته معاملات بازار سرمایه که از ارتقا نیافتن آن همسو با افزایش حجم معاملات و بزرگ شدن بازار سرمایه نشات می‌گیرد، صدای اعتراض سهامداران را بلند کرده است؛ مشکلی که پیش از این هم وجود داشت اما این روزها طولانی تر شدن رفع آن باعث…