سه شنبه، 12 اسفند 1399

برچسب: ارتباطات بانکی ایران با روسیه

کارت‌های بانکی ایران و روسیه

اتصال کارت‌های بانکی ایران به شبکه بانکی روسیه

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود...

آخرین مطالب