مرور برچسب

ارزهای مجازی هند

هند قانونی برای ممنوعیت تجارت ارز مجازی وضع می‌کند

ممنوعیت جدید استفاده از ارزهای مجازی در هند بر تجارت 1.7 میلیون هندی با سرمایه های دیجیتال و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که پلتفرم‌های تجارت با این ارز مجازی را به راه انداخته‌اند، تاثیر می‌گذارد. هند قصد دارد قانون جدیدی برای ممنوعیت…