مرور برچسب

ارز نیمایی

عرضه ارز نیمایی با قیمت آزاد توسط برخی صرافان متخلف

نماینده مجلس گفت: یکی از اقدامات غیرقانونی برخی صرافان که موجب ایجاد تلاطم در بازار ارز می‌شود خرید حواله ارز نیمایی و فروش آن به قیمت آزاد در بازار است که با این اقدام عملاً بازار را دچار نوسان و افزایش قیمت می‌کنند.‌