مرور برچسب

استخراج غیر قانونی

هشدار به فعالان غیرمجاز رمز ارز / دستگاه های خود را قبل از برخورد شدید خاموش کنید

مدیرعامل توانیر گفت: فعالان غیرمجاز تولید رمز ارز، در صورت شناسایی، به شدت متضرر خواهند شد؛ چرا که هم تجهیزات آنها جمع آوری خواهد شد، هم جرایم سنگینی به آنها تعلق خواهد گرفت و هم ممکن است برخوردهای قضایی شدیدتری در انتظار آنها باشد.