مرور برچسب

استراتژی تاب‌آوری کسب‌وکارها

اینفوگرافیک / پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌وکارها در بحران کرونا

پاندمی کرونا شرایطی را در کشور بوجود آورده است که بیشتر کسب‌وکارها در زمان حال به بقا می‌اندیشند و پایان بحران نیز لزوماٌ به معنی بازگشت به دوره ماقبل بحران نیست. لذا کارآفرینان و مدیران ارشد برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره‌گیری…