مرور برچسب

استعلام بیمه‌نامه شخص ثالث

نسخه فیزیکی بیمه‌نامه شخص ثالث حذف شد

رئیس بیمه مرکزی گفت: کد یکتا جایگزین نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث شد و نیازی به صدور نسخه کاغذی وجود ندارد. حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی درباره حذف نسخه فیزیکی بیمه گفت: در راستای دولت الکترونیک همه…