مرور برچسب

استعلام بیمه شخص‌ ثالث

امکان دسترسی الکترونیکی بیمه‌گذاران به اطلاعات بیمه شخص ‌ثالث فراهم می‌شود

شرکت‌های بیمه‌ موظف شدند از اول خرداد زیرساخت‌های دسترسی الکترونیکی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات را فراهم کنند. دسترسی الکترونیکی به اطلاعات بیمه شخص‌ ثالث به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، رییس شورای عالی بیمه طی…